وزیر اقتصاد:ما میراث دار کوتاهی‌های گذشته در حوزه مسکن هستیم
وزیر اقتصاد:ما میراث دار کوتاهی‌های گذشته در حوزه مسکن هستیم
مدیر سایت

221 بازدید 31 خرداد 1401

سخنگوی دولت :تورمی که تحویل گرفتیم در ۷۰ سال اخیر بی‌سابقه بود
سخنگوی دولت :تورمی که تحویل گرفتیم در ۷۰ سال اخیر بی‌سابقه بود
مدیر سایت

224 بازدید 29 خرداد 1401

نظام پرداخت یارانه‌ها اصلاح می‌شود
نظام پرداخت یارانه‌ها اصلاح می‌شود
مدیر سایت

189 بازدید 16 اردیبهشت 1401

ارزانی یک شبه؛ یک ادعای پرحاشیه!
ارزانی یک شبه؛ یک ادعای پرحاشیه!
مدیر سایت

256 بازدید 30 فروردین 1401

وعده آغاز برخورد با افزایش قیمت‎های بدون مجوز !
وعده آغاز برخورد با افزایش قیمت‎های بدون مجوز !
مدیر سایت

334 بازدید 28 فروردین 1401

بی اعتباری سیاستگذار منجر به فقیر تر شدن مردم می شود
بی اعتباری سیاستگذار منجر به فقیر تر شدن مردم می شود
مدیر سایت

626 بازدید 14 فروردین 1401

کاهش ارزش پول ملی یعنی به تاراج بردن اموال مردم فقیر توسط قشر ثروتمند/هشتاد درصد تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد افراد جامعه پرداخت می شود
کاهش ارزش پول ملی یعنی به تاراج بردن اموال مردم فقیر توسط قشر ثروتمند/هشتاد درصد تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد افراد جامعه پرداخت می شود
مدیر سایت

332 بازدید 23 اسفند 1400

هشتاد درصد تسهیلات بانکی به 20 درصد افراد جامعه پرداخت می شود
هشتاد درصد تسهیلات بانکی به 20 درصد افراد جامعه پرداخت می شود
مدیر سایت

1081 بازدید 14 اسفند 1400

تورم خود به خود کنترل می شود
تورم خود به خود کنترل می شود
.

53 بازدید 16 بهمن 1400

نرخ تورم کاهش یافته است
نرخ تورم کاهش یافته است
.

86 بازدید 26 دی 1400