آرشیو پخش

خبرش؛ مسئولین ناکارآمد رو ممنوع الورود کنید نه ممنوع الخروج !
خبرش؛ مسئولین ناکارآمد رو ممنوع الورود کنید نه ممنوع الخروج !
مدیر سایت

479 بازدید 18 دی 1401

داستان تکراری استقلال بانک مرکزی/تغییر رییس کل دردی را درمان نمی کند
داستان تکراری استقلال بانک مرکزی/تغییر رییس کل دردی را درمان نمی کند
مدیر سایت

500 بازدید 17 دی 1401

محاکمه بشن دیگه واسه مدیر شدن هزینه نمی کنن!
محاکمه بشن دیگه واسه مدیر شدن هزینه نمی کنن!
مدیر سایت

466 بازدید 14 دی 1401

تکنولوژی ، سبک زندگی و تغییر رفتار می آورد/ آزادی حجاب در ایران فساد ایجاد نمی کند
تکنولوژی ، سبک زندگی و تغییر رفتار می آورد/ آزادی حجاب در ایران فساد ایجاد نمی کند
مدیر سایت

517 بازدید 26 آذر 1401

به تعدادی وزیر و وکیل و مسئول کاربلدجهت بهبود اوضاع اقتصادی مردم نیازمندیم
به تعدادی وزیر و وکیل و مسئول کاربلدجهت بهبود اوضاع اقتصادی مردم نیازمندیم
مدیر سایت

489 بازدید 23 آذر 1401

خوش چهره :درک صحیحی از مفاهیم در سیاستگذاران کشور وجود ندارد
خوش چهره :درک صحیحی از مفاهیم در سیاستگذاران کشور وجود ندارد
مدیر سایت

602 بازدید 23 آذر 1401

همه چی کار مردمه ، لایه ازون رو هم ما سوراخ کردیم!
همه چی کار مردمه ، لایه ازون رو هم ما سوراخ کردیم!
مدیر سایت

487 بازدید 20 آذر 1401

اینا کی قراره کارت قرمز بگیرن؟!!
اینا کی قراره کارت قرمز بگیرن؟!!
مدیر سایت

481 بازدید 15 آذر 1401

عنوان نخبه را به هر کسی ندهید!
عنوان نخبه را به هر کسی ندهید!
مدیر سایت

505 بازدید 13 آذر 1401

تصمیمات ما به دشمن اجازه تحقق شیطنت ها را می دهد
تصمیمات ما به دشمن اجازه تحقق شیطنت ها را می دهد
مدیر سایت

601 بازدید 5 آذر 1401